REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Vyplněním formuláře si můžete zaregistrovat prodlouženou záruku k vybraným produktům PANLUX, po jeho vyplnění se vám stáhne certifikát ve formátu PDF.

Základní informace
 
Jméno*
Příjmení*
Firma
Ulice a č.p.*
Psč*
Město*
Stát*
Telefon
Email*
Datum koupě*
Prodejce*
Číslo dokladu*
Nabývací doklad*
 
Produkty
 
Vyberte produkt*
Šarže produktu* 
 
 
Registrací souhlasíte s podmínkami použití
*povinný údaj

Podmínky použití

PANLUX - Prodloužená záruka

Společnost PANLUX s.r.o. se sídlem Kladruby 108, Teplice 41501, IČ 25496034 (dále jen "společnost PANLUX"), poskytuje na vybrané výrobky spotřebitelům nad rámec standardní záruky za jakost Prodlouženou záruku, a to v celkové délce tří a pěti let (v závislosti na produktu).

Prodloužená záruka je poskytována za následujících podmínek:

  • Prodloužená záruka se vztahuje pouze na nové produkty značky PANLUX dovážené a vyráběné společností PANLUX, které byly zakoupeny po 1. 1. 2017 a je poskytována pouze spotřebitelům – fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty ve smyslu platných právních předpisů.
  • Pro vznik nároku na Prodlouženou záruku je nutné, aby se spotřebitel do 30 dnů ode dne nákupu výrobku zaregistroval na adrese http://www.zaruka.panlux.cz/. Na základě této registrace bude spotřebiteli společností PANLUX vystaven certifikát, který bude spotřebitele opravňovat k uplatnění nároku na Prodlouženou záruku.
  • Další podmínky Prodloužené záruky:

- Běh nároku na Prodlouženou záruku začíná prvním dnem následujícího po skončení poskytnuté záruky za jakost a končí uplynutím 1 roku (v případě 3leté prodloužené záruky) nebo uplynutím 3 let (v případě 5leté prodloužené záruky).
- Využitím Prodloužené záruky spotřebitelem nedochází k přerušení ani prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na Prodlouženou záruku.
- Při uplatnění nároku na Prodlouženou záruku je spotřebitel povinen předložit certifikát vystavený společností PANLUX.
- Nárok na Prodlouženou záruku je nutno uplatňovat přímo u společnosti PANLUX (reklamace@panlux.cz).
- V případě, že v rámci Prodloužené záruky nebude možno vadu, na kterou se nárok na bezplatný vztahuje a která brání řádnému užívání výrobku, odstranit, bude společností PANLUX vadný výrobek vyměněn za nový výrobek z aktuálního sortimentu značky PANLUX, srovnatelných nebo lepších technických parametrů.
- Oprávněný nárok spotřebitele v rámci Prodloužené záruky bude vyřízen ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku.
- nárok na Prodlouženou záruku je nepřenosný a nepřevoditelný.

Společnost PANLUX si vyhrazuje právo na změnu podmínek Prodloužené záruky s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky Bezplatného servisu účinné v době registrace spotřebitele.